PROGRAM                                  
 
MARS

1-24 mars KONSTUTSTÄLLNING i  KulturCenter
Öppet fre-lör-sön 12-15.
    
lör-sön 16-17 mars
lör-sön 23-24 mars
Prova-på BOOKAMI (bokvikning) och MÅLNING kl.12-15 i KulturCentrum.

APRIL

5-28 april KONSTUTSTÄLLNING i KulturCenter

Susanna vonKrusenstierna, Jonas Liljedahl, Lana Abboud 10år, Hadeel ALKhazraji 10år, Darin Ali, Umra Ahmid10år, Rose-Marie Ragnarsdotter och Jasmin Tabakovic.

Alla människor behöver då och då stanna upp och
söka nya perspektiv på tillvaron. 
Konst, musik, dans, teater, poesi -
ja kultur överhuvudtaget berikar känslolivet
och gör själen fri. 

      Det är därför Vi existerar.