PROGRAM SOMMAR 2023

MEDLEMSUTSTÄLLNING 5 MAJ - 24 AUG
i Mötesplatsen Valsta, Valsta Centrum 

Alla människor behöver då och då stanna upp och
söka nya perspektiv på tillvaron. 
Konst, musik, dans, teater, poesi -
ja kultur överhuvudtaget berikar känslolivet
och gör själen fri. 

      Det är därför Vi existerar.