PROGRAM                                  


JULI
5-28 juli ÖPPEN ATELJE i KulturCentrum
lördagar och söndagar kl. 14-16

SEPTEMBER
lör 7 sep Författarbesök med BIRGITTA LINDQVIST, Träffpunkten i Mästa kl. 13.

OKTOBER
sön 6 okt kl. 14 BERÄTTARCAFÉ tillsammans med Hembygdsföreningen i Husby gamla skola med tema ”mystiska händelser”. 

NOVEMBER
fre 22 kl. 12 SOPPLUNCH i Kulturlänken. Datum öppet. 

Alla människor behöver då och då stanna upp och
söka nya perspektiv på tillvaron. 
Konst, musik, dans, teater, poesi -
ja kultur överhuvudtaget berikar känslolivet
och gör själen fri. 

      Det är därför Vi existerar.