PROGRAM 
                                       

NOVEMBER

Sopplunch 18 nov kl.12.  Soppa serveras till självkostnadspris. Fri entré. Besökare som önskar soppa anmäler sig till Kulturlänken genom att skicka SMS till 073 9126472. 
 
Månadens utställare 3-26 nov i KulturCentrum är Muammer Yalcin, Anette Källström Buckley, Pauline Renvaktar , Anne-Marie Ekblom och Marianne Andrén.  
Vernissage lör 4 nov. Öppet fre-lör-sön 12-15.
 Prova på konst lör 18 nov 12-15.
 
DECEMBER

1-17 dec ställer konstnärer Åsa Forslund och Inti Segura Perra ut i KulturCentrum. Hantverksutställning och -försäljning fre-sön 15-17 dec i KulturCentrum. Vernissage lör 2 dec kl.12-15. ppet fre-sön kl. 12-15. 

JANUARI 2024
 
 5 – 28 jan Utställning i KulturCentrum. Vernissage lör 6 jan.

FEBRUARI

lör 24 feb Årsmöte kl.15 i Träfpunkten Märsta.
 


 
·       
 


 

Alla människor behöver då och då stanna upp och
söka nya perspektiv på tillvaron. 
Konst, musik, dans, teater, poesi -
ja kultur överhuvudtaget berikar känslolivet
och gör själen fri. 

      Det är därför Vi existerar.