Sigtuna KULTURförening är öppen till alla kulturälskare.


 

 Som medlem kan du delta i våra trevliga evenemang, glada mötesfester, olika utställningar, intresanta föreläsningar, författarbesök mm.

Eller du kanske vill bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter.  Kontakta oss och skicka ditt förslag på olika kulturarrangemang

   
    Medlemsavgift 1.1.2023 150 kr.

    Nordea plusgirokonto 4625199-7

Bli medlem, Ditt deltagande och Ditt stöd är vår styrka!